การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ1
11-08
2566
  วันที่ 27 ก.ค.2566 โรงเรียนบ้านไร่ รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล บริษัทสร้างการดีโครงการโรงเรียนสุจริต สาขาโรงเรียนบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้ชม 190 คน : ใหม่ล่าสุด
2
11-08
2566
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านไร่จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ผู้ชม 185 คน : ใหม่ล่าสุด
3
11-08
2566
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ผู้ชม 176 คน : ใหม่ล่าสุด
4
11-08
2566
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนบ้านไร่ ขอขอบพระคุณนายจักรินทร์ นาโนนกอก (เสี่ยหลุยส์)พร้อมครอบครัว ที่เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ผู้ชม 179 คน : ใหม่ล่าสุด
5
11-08
2566
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านไร่ทำการนำเสนอกถอดบทเรียนตามโครงการ Active learning ผู้ชม 168 คน : ใหม่ล่าสุด
6
11-08
2566
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านไร่รับการนิเทศติดตามผลการอ่านเขียนนักเรียนปีการศึกษา 2566 ผู้ชม 167 คน
7
11-08
2566
  วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านไร่จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2566 ผู้ชม 161 คน
8
11-08
2566
  วันที่ 13 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านไร่ทำการประเมินและเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ผู้ชม 171 คน
9
11-08
2566
  วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านไร่จัดกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2566 ผู้ชม 165 คน
10
11-08
2566
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านไร่ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผู้ชม 168 คน
   
1
16-03
2565
  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้ชม 368 คน : ใหม่ล่าสุด
2
05-06
2564
  ประกาศ กศจ.บึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 การสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เท่านั้น ผู้ชม 1067 คน : ใหม่ล่าสุด
3
14-05
2564
  เรื่อง สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ผู้ชม 870 คน : ใหม่ล่าสุด
4
29-04
2564
  เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ชม 1250 คน : ใหม่ล่าสุด
5
26-03
2564
  เรื่อง การายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้ชม 1194 คน : ใหม่ล่าสุด
6
08-03
2564
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 1530 คน
7
23-02
2564
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 1262 คน
   
1
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 836 คน : ใหม่ล่าสุด
2
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 826 คน : ใหม่ล่าสุด
3
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 839 คน : ใหม่ล่าสุด
4
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 830 คน : ใหม่ล่าสุด
5
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 819 คน : ใหม่ล่าสุด
6
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 822 คน
7
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือน ม.ค.,ก.พ.,มี.ค., 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 813 คน
8
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการประชุมชี้แจงการประเมิณคุณภาพผู้เรียน NT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 836 คน
9
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างขอจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 5001200 ซม. (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 803 คน
10
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน หจก.โอฬาร 2550 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 856 คน
   
ระบบ
งาน
บริการ
+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR